Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Poistenci VšZP „známkovali“ ústavné zdravotnícke zariadenia na Slovensku

27.03.2020

Vyše 17-tisíc poistencov VšZP sa od júla 2019 do marca 2020 zapojilo do pravidelného prieskumu spokojnosti s ústavnou zdravotnou starostlivosťou v roku 2019. Pri odpovediach na položené otázky vychádzali z vlastných skúseností z hospitalizácie v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou detských ústavov, psychiatrických nemocníc, oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc. Predmet hodnotenia prieskumu bol vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotazník obsahoval 14 otázok, ktorých cieľom bolo zistiť spokojnosť poistencov so správaním a starostlivosťou lekárov a sestier na oddelení, s informovanosťou zo strany ošetrujúceho lekára o vyšetreniach a ochorení pacienta, kvalitou ubytovania, stravy a upratovania na oddelení, poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, informáciami ošetrujúceho lekára a sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe a so zlepšením zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Súčasťou prieskumu bola aj otázka, či by poistenci na základe vlastnej skúsenosti v danej nemocnici absolvovali liečbu aj v budúcnosti, resp. či by ju odporučili členom svojej rodiny alebo známym. Do hodnotenia sa dostalo 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení, ktorým mohli dať poistenci známku 1 až 5. Za všetky hodnotené ústavné zdravotnícke zariadenia dosiahla priemerná známka hodnotu 1,66.

Najväčšiu spokojnosť vyjadrili poistenci so špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb, naopak, najhoršie „vysvedčenie“ vystavili štátnym a fakultným nemocniciam  a všeobecným nemocniciam.

V kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala najvyššiu známku od poistencov VšZP Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Medzi  všeobecnými nemocnicami patrí prvá priečka Nemocnici Svätého Michala, a. s., v Bratislave, Národnému endokrinologickému a diabetologickému ústavu Ľubochňa, n. o., medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami a Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach medzi špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb.

Zo špecializovaných onkologických ústavov sa v prieskume spokojnosti poistencov VšZP najlepšie umiestnil Národný onkologický ústav v Bratislave. V kategórii ostatné špecializované ústavy patrí prvá priečka Sanatóriu Tatranská Kotlina, n. o.
Zo všetkých ústavných zdravotníckych zariadení zaradených do prieskumu získala najvyššie  hodnotenie poistencov VšZP za rok 2019 Clinica Orthopedica, s. r. o., v Bratislave.

Najvyššie zastúpenie v prieskume mali poistenci vo veku 26 až 40 rokov. Podľa jeho výsledkov  s pobytom v ústavnom zdravotníckom zariadení boli najspokojnejší poistenci zo Žilinského a Košického kraja, naopak, najnižšiu spokojnosť prezentovali poistenci z Trnavského a Nitrianskeho kraja. Najnižšiu známku spokojnosti dostala strava a ubytovanie, najvyššiu celková spokojnosť s hospitalizáciou a po nej poskytnutá zdravotná starostlivosť a správanie lekárov. Kritickejšie v hodnotení ústavných zdravotníckych zariadení boli ženy. 

Až 90 % z účastníkov prieskumu by sa však do ústavných zariadení, v ktorých boli vlani hospitalizovaní, opäť vrátili, ak by si to ich zdravotný stav vyžadoval, a viac ako 87 % z nich by tieto ústavné zariadenia odporučilo aj členom svojej rodiny alebo známym. 

VšZP bude o výsledkoch prieskumu spokojnosti informovať zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom využiť ich na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v oblastiach, ktoré poistenci na základe prežitej skúsenosti vnímali ako najslabšie.

Pozrite si výsledky prieskumu spokojnosti pacientov 2019.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.