Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Poistenci VšZP hodnotili silné a slabé stránky ústavných zdravotníckych zariadení

03.04.2019

Do prieskumu spokojnosti s ústavnou zdravotnou starostlivosťou sa v marci 2018 zapojilo vyše 6 400 poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2018 minimálne 1 deň hospitalizovaní v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou detských ústavov, psychiatrických nemocníc a oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc. Predmet hodnotenia bol vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotazník obsahoval 14 otázok, ktoré sa týkali spokojnosti poistencov so správaním a starostlivosťou lekárov a sestier na oddelení, s informovanosťou zo strany ošetrujúceho lekára o vyšetreniach a ochorení pacienta, kvalitou ubytovania, stravy a upratovania na oddelení, poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, informáciami ošetrujúceho lekára a sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe a so zlepšením zdravotného stavu poistenca po prepustení z nemocnice. Poistenci sa mali vyjadriť aj k tomu, či by liečbu v danej nemocnici absolvovali aj v budúcnosti a odporučili ju svojej rodine alebo známym.

Poistenci VšZP hodnotili 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení. Najviac boli spokojní so špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb, najmenej so štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami a všeobecnými nemocnicami.

V kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala najvyššiu známku od poistencov VšZP Univerzitná nemocnica Martin.
Nemocnici sv. Michala, a. s., v Bratislave patrí prvá priečka medzi všeobecnými nemocnicami, Národnému endokrinologickému a diabetologickému ústavu Ľubochňa, n. o., medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami a Stredoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici medzi špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb. Zo špecializovaných onkologických ústavov sa v prieskume spokojnosti poistencov VšZP najlepšie umiestnil Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., v Bratislave, v kategórii ostatné špecializované ústavy je na najvyššej pozícii Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 

Zo všetkých ústavných zdravotníckych zariadení zaradených do prieskumu získalo najvyššie  hodnotenie poistencov VšZP Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE, s. r. o.) v Bratislave.

Najvyššiu spokojnosť vyjadrili v prieskume poistenci z Košického a Prešovského kraja, naopak, najmenej spokojní boli poistenci z Trenčianskeho a Trnavského kraja. Svoj pobyt v niektorom z ústavných zariadení kritickejšie hodnotili ženy a mladí ľudia. Najnižšiu známku spokojnosti dostala strava a ubytovanie, najvyššiu poskytnutá zdravotná starostlivosť a správanie lekárov.

Až 89 % z účastníkov prieskumu by sa však do ústavných zariadení, v ktorých boli hospitalizovaní, opäť vrátili, ak by si to vyžadoval ich zdravotný stav, a takmer 86 % z nich by tieto ústavné zariadenia odporučilo aj členom svojej rodiny a známym. 

VšZP bude o výsledkoch prieskumu spokojnosti informovať zmluvných poskytovateľov s cieľom využiť ich na dosiahnutie pozitívnej zmeny v oblastiach, ktoré poistenci VšZP v ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe prežitej skúsenosti vnímajú ako najslabšie.

Pozrite si výsledky prieskumu spokojnosti pacientov 2018.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.