Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Poistenci VšZP hodnotili silné a slabé stránky ústavných zdravotníckych zariadení

24.03.2021

Do prieskumu spokojnosti s ústavnou zdravotnou starostlivosťou sa v roku 2020 a 2021  zapojilo 9719 poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2020 minimálne 1 deň hospitalizovaní v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou detských ústavov, psychiatrických nemocníc a oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc. Predmet hodnotenia bol vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotazník obsahoval 14 otázok, ktoré sa týkali spokojnosti poistencov so správaním a starostlivosťou lekárov a sestier na oddelení, s informovanosťou zo strany ošetrujúceho lekára o vyšetreniach a ochorení pacienta, kvalitou ubytovania, stravy a upratovania na oddelení, poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, informáciami ošetrujúceho lekára a sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe a so zlepšením zdravotného stavu poistenca po prepustení z nemocnice. Poistenci sa mali vyjadriť aj k tomu, či by nemocnicu odporučili svojim známym a či by privítali v mobilnej aplikácii VšZP informáciu o svojej hospitalizácii.

Poistenci VšZP hodnotili 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení známkami od 1 po 5. Priemerná dosiahnutá známka za všetky hodnotené ústavné zdravotnícke zariadenia bola 1,59. Najviac boli poistenci spokojní so špecializovane zameranými zdravotníckymi zariadeniami a so špecializovanými ústavmi srdcovo-cievnych chorôb, najmenej so štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami.

V kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala najvyššiu známku od poistencov VšZP Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdný bratia v Bratislave, spol. s r.o.. Medzi všeobecnými nemocnicami patrí prvá priečka Nemocnici Svätého Michala, a. s. v Bratislave.

Medzi  špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami patrí najvyššie známka Národnému endokrinologickému a diabetologickému ústavu Ľubochňa, n. o., Národnému ústavu Reumatických chorôb a Národnému ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy..

Na základe výsledkov hodnotenia špecializovaných ústavov srdcovo-cievnych chorôb sa všetky tri, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice a.s.., umiestnili na najvyššej priečke.

Zo špecializovaných onkologických ústavov je najlepšie hodnotený– Národný onkologický ústav Bratislava a Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. V ostatných zdravotníckych zariadeniach malo až šesť zariadení zelenú známku spokojnosti.

V kategórii ústavných zdravotníckych zariadení zaradených do prieskumu získalo najvyššie  hodnotenie poistencov MAMMACENTRUM SV. AGÁTY BANSKÁ BYSTRICA, A.S.

Najvyššiu spokojnosť vyjadrili v prieskume poistenci z Prešovského a Žilinského kraja, naopak, najmenej spokojní boli poistenci z Trenčianskeho a Trnavského kraja. Svoj pobyt v niektorom z ústavných zariadení kritickejšie hodnotili ženy. Najviac sa do hodnotenia zapojili  poistenci vo veku 26 až 40 rokovNajnižšiu známku spokojnosti dostala strava a ubytovanie, najvyššiu celkové zlepšenie zdravotného stavu a   za ňou nasledovala poskytnutá zdravotná starostlivosť a správanie sestier.

Až 93,67 % z účastníkov prieskumu by nemocnicu odporučili svojich známym.

VšZP bude o výsledkoch prieskumu spokojnosti informovať zmluvných poskytovateľov s cieľom využiť ich na dosiahnutie pozitívnej zmeny v oblastiach, ktoré poistenci VšZP v ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe prežitej skúsenosti vnímajú ako najslabšie.

Pozrite si výsledky prieskumu

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.