Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

PCR vyšetrenia budú vďaka VšZP v niektorých laboratóriách lacnejšie. Do konca tohto roka sa tak na verejných financiách ušetria viac ako 2 milióny eur.

09.09.2021

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa za účelom efektívneho vynakladania s verejnými zdrojmi dohodla s poskytovateľmi združenými v Asociácií laboratórií na úprave ceny za PCR vyšetrenie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v organizme. Od 1.9.2021 sa tak znížila zo 42 EUR na 36 EUR. Medzi členov združení, ktorí robia väčšinu PCR vyšetrení na Slovensku, patria Medirex, Unilabs Slovensko, Synlab Slovakia a Klinická Biochémia. Do konca roka 2021 najväčšia štátna zdravotná poisťovňa ráta s úsporou vo výške 2 326 200 EUR.

Väčšinu PCR testov na Slovensku realizujú poskytovatelia združení v Asociácií laboratórií. S jej členmi VšZP v minulosti uzavrela dohodu, že tento úkon bude hradiť vo výške 42 EUR. Cena v tejto oblasti bola nastavená tak, že pokrývala aj náklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. Cena výkonu za posledné obdobie výrazne klesá aj v krajinách Európy, napríklad v Českej republike sa aktuálne vyšetrenie uhrádza cenou 614,00 Kč a v Nemecku sa počnúc druhým polrokom úhrada vyšetrenia znížila o tretinu na cenu 39,40 EUR. Z toho vyplýva, že v rámci zdravotníctva dáva Slovensko na PCR vyšetrenie pomerovo viac prostriedkov ako iné európske krajiny.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa preto prišla s návrhom prehodnotiť úhrady z verejného zdravotného poistenia pri PCR vyšetreniach a s členmi Asociácie laboratórií vyrokovala zníženie ceny. Namiesto 42 EUR po novom uhradí 36 EUR,“ uvádza manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová. Od 1.9.2021 do 31.12.2021 sa tak podľa Odboru analýz zdravotnej starostlivosti ušetrí objem peňazí vo výške 2 326 200 EUR. „Snahou najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku je efektívne hospodárenie s verejnými zdrojmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ dopĺňa Eva Peterová.

Poistencom VšZP prepláca PCR vyšetrenia v prípade, ak ich indikuje lekár v zmysle platnej legislatívy, t. z. na základe  Klinického protokolu indikácií testovania metódou RT-PCR na dôkaz SARS-CoV-2. Tento dokument definuje podmienky, za akých môže byť vyšetrenie uhradené z verejného zdravotného poistenia. Dôvodom na úhradu sú buď klinické príznaky alebo epidemiologické kritériá spravidla 2-krát za 30 dní, v medicínsky odôvodnených prípadoch maximálne 4-krát za 30 dní. Vyšetrenie na žiadosť poistenca poisťovňa nehradí. Rovnako to platí aj pri antigénových testov.

VšZP hradí svojim poistencom aj časť zo sumy pri teste na protilátky. Záujem ľudí o zistenie prítomnosti protilátok na ochorenie COVID-19 v organizme je totiž dlhodobo vysoký. V prípade, že poistenec nespĺňa medicínske kritériá na úhradu tohto testu z verejného zdravotného poistenia, má možnosť absolvovať ho ako samoplatca s 15% zľavou. „Uplatniť si ju môže v sieti Medirex Klinická biochémia Žilina. Na stránke príslušného laboratória sa stačí zaregistrovať na vyšetrenie ako samoplatca a na mieste testovania, po preukázaní sa, že ide o nášho poistenca, mu bude poskytnutá zľava,“ uzatvára manažérka oddelenia komunikácie.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.