Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

O výsledku prepoisťovacej kampane rozhodli okolnosti, na ktoré VšZP nemala vplyv

24.10.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) trvá na svojom stanovisku, že bude komentovať až oficiálne výsledky prepoisťovania po ich potvrdení Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Dovoľte mi, vlastne, poďakovať pánovi Druckerovi, že podporil VšZP tak ako mnohí iní nie,“ vyhlásila generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková na margo medializovaných informácií exministra zdravotníctva a bývalého generálneho riaditeľa VšZP týkajúcich sa prepoisťovacej kampane.

VšZP pri oslovovaní klientov vždy postupovala v súlade s platnou legislatívou. S veľkým znepokojením sme sledovali praktiky súkromných poisťovní, ktorých výsledkom je odchod vysokého počtu poistencov VšZP. Na tieto praktiky sme celý rok upozorňovali Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ vysvetľuje Ľubica Hlinková. Ak sa preukáže, že niektoré subjekty skutočne zákon porušili, mali by byť prijaté opatrenia, ktoré opakovaniu podobných situácií do budúcnosti zamedzia, pretože VšZP takéto praktiky poškodili. Podobne aj komplikácie spôsobené vypovedaním zmlúv časťou lekárov. „Musím však oponovať bývalému generálneho riaditeľovi. Čo sa týka vzťahov s lekármi a nemocnicami, iste viete, že rokovania sa vedú celé mesiace. Od júna 2018 sa však žiadne rokovania s lekármi neviedli, čo nám aj sami niekoľkokrát vyčítali. Až vďaka nasadeniu po mojom nástupe sa nám podarilo situáciu zvládnuť a zmluvy s lekármi podpísať. A to isté platí pre Medirex,“ zdôraznila generálna riaditeľka VšZP.

Napriek vyše 100-tisícovej strate poistencov, ktorú VšZP očakáva, zostane lídrom v zdravotnom poistení aj po 1. januári 2020. Je nám ľúto každého jedného poistenca, ktorý rozhodnutie odísť z VšZP urobil, finančnú stabilitu výsledky prepoisťovania však neohrozia. Ku kritike, že VšZP na konci prepoisťovacieho obdobia medializovala možnú stratu 60 miliónov eur, Ľubica Hlinková poznamenáva: „A 60 miliónov? Áno, celý rok od prvého dňa môjho pôsobenia vo funkcii generálnej riaditeľky som informovala, že očakávame veľmi zlé čísla. Celý rok sme hovorili o nutnosti dofinancovania. A výsledok? Peniaze do systému prišli. Ak mám byť kritizovaná za tento krok, tak si za ním plne stojím. A prosím vás, odmietam, aby hlavne VšZP a moja osoba boli použité na politickú kampaň.“

Pre rok 2019 VšZP v rámci svojho plánovania kvantifikovala finančne nekryté riziká na strane výnosov u nákladov a kontinuálne ich komunikovala od jesene 2018. V oblasti výnosov to bolo 29 miliónov eur a v oblasti nákladov cca 140 miliónov eur (lieky, zdravotnícke pomôcky a centrálny nákup vo výške 58 miliónov eur; výkony zdravotnej starostlivosti v sume 77 mil. eur, z toho 10 mil. eur na rekreačné poukazy; náklady ostatným subjektom  zdravotnej starostlivosti vo výške 5 mil. eur). To, že odhadované riziká sa začali napĺňať, VšZP nedokázala ovplyvniť. Sociálne balíčky, rekreačné poukazy alebo historicky najnižšie platby za poistencov štátu sa stali realitou na základe rozhodnutia parlamentu.

Podľa vyjadrenia generálnej riaditeľky Ľubice Hlinkovej VšZP je z hľadiska platobnej schopnosti aj kapitálovej vybavenosti ekonomicky zdravá a postupne znižuje straty s cieľom dosiahnuť na konci roka 2019 vyrovnané hospodárenie. Garantujeme poistencom kvalitnú zdravotnú starostlivosť pri efektívnom využívaní verejných zdrojov, ktoré VšZP spravuje.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.