Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Nový spôsob dokladovania plnenia odvodovej povinnosti bude aj vďaka VšZP efektívnejší

26.11.2019

Hranice bezpapierového sveta sa opäť posúvajú. Od 1. decembra 2019 už poistenci a platitelia poistného nemusia žiadať zdravotnú poisťovňu o vydanie potvrdenia o plnení odvodovej povinnosti. Zaobstarať si toto potvrdenie bolo doteraz povinnosťou klientov. Keď napríklad žiadali o poskytnutie dotácie, zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb alebo o povolenie na vykonávanie niektorých činností, predkladali orgánom verejnej moci v papierovej forme potvrdenie o splnení odvodovej povinnosti, ktoré im vystavila zdravotná poisťovňa. Len za minulý rok vydala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poistencom a platiteľom poistného takmer 46-tisíc potvrdení o plnení odvodovej povinnosti.   

Čo prinesie zmena   

Podľa zákona proti byrokracii poistencom a platiteľom poistného od 1. decembra 2019  povinnosť predkladať listinné potvrdenia o plnení odvodovej povinnosti zaniká a prechádza na orgány verejnej moci. Požadovanú informáciu si budú musieť získať zo zdravotnej poisťovne a navyše už nie v papierovej forme, ale elektronicky, čo by malo zrýchliť celý proces.   

Ako to bude fungovať v praxi

Výsledkom aktívnej spolupráce VšZP s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je zmluva, ktorá upravuje nový spôsob poskytovania informácií o plnení odvodovej povinnosti klientov. Jej súčasťou je zoznam orgánov verejnej moci, ktorým bude  VšZP v súlade s novou legislatívou spomínané informácie na účel stanovený zákonom poskytovať. Požiadavku na preverenie poistenca alebo platiteľa poistného príslušný orgán verejnej moci doručí do VšZP cez informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov. „Prípadné žiadosti iných ako oprávnených subjektov na získanie údajov informačný systém VšZP jednoducho odmietne,“ vysvetľuje hovorkyňa Slávka Gáborová a dodáva: „Sme radi, že práve odborníci VšZP svojimi skúsenosťami a poznatkami významne prispeli k efektívnosti a transparentnosti postupu odovzdávania týchto údajov orgánom verejnej moci.“ VšZP si už proces poskytovania dát cez informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov stihla otestovať. Kým v roku 2018 vydala elektronicky na rôzne účely okolo 600 potvrdení obsahujúcich informácie o plnení odvodovej povinnosti, v tomto roku (do 15. 11.) ich počet vzrástol na takmer 80-tisíc.

Neodmietneme vás ani po 30. novembri 2019

Potvrdenia o plnení odvodových povinností bude VšZP poistencom a platiteľom poistného vydávať na požiadanie aj naďalej. Keďže jedným z jej cieľov je znižovanie administratívnej záťaže klientov, VšZP na dôslednom uplatňovaní spomínanej zmeny v praxi osobitne záleží. Z tohto dôvodu je pripravená situáciu monitorovať a o prípadnom nedodržiavaní príslušného ustanovenia zákona proti byrokracii informovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.   

 

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.