Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Kde bude potrebné dofinancovanie, tam dofinancujeme. Svoj záväzok voči každej nemocnici splníme

22.05.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) od 1. januára 2019 navýšila nemocniciam združeným v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) platby o viac ako  30 miliónov eur, čím partnerom kompenzovala výdavky na valorizáciu miezd v tomto roku. Urobili sme prepočet úhrad voči nemocniciam združeným v ANS a máme za to, že niektoré nemocnice dokážu z navýšených zdrojov pokryť aj sociálne balíčky. Na paušálne finančné nároky ANS reagovala VšZP konštatovaním, že nemocnice bude pozývať na individuálne rokovania k ich dofinancovaniu. VšZP bude posudzovať a vyhodnocovať opodstatnenosť zvýšených finančných nárokov každej jednej nemocnice. Tam, kde sa nároky preukážu ako opodstatnené, tam VšZP navýšenie úhrad garantuje.

Súčasný postoj VšZP je zodpovedným správaním sa k finančným zdrojom. Je našou povinnosťou narábať s peniazmi tak, aby sme pre našich poistencov zabezpečili kvalitnú zdravotnú starostlivosť v zmysle hodnoty za peniaze. Revízia kontraktačnej politiky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude nevyhnutná tam, kde vnímame, že platby nie sú dostatočne podložené poskytovanými výkonmi.

S ANS dospela VšZP k zhode na tom, že rokovať o rekreačných poukazoch budú po 1. 10. 2019.

Z 90 miliónov eur uvoľnených na dofinancovanie sektora pripadne VšZP 30 miliónov.
Hospodárenie VšZP sa dostalo na konci prvého štvrťroka do záporných čísiel. Výsledok hospodárenia je po prvom štvrťroku -15,879 mil. eur. Po jeho zaknihovaní prijalo predstavenstvo bezodkladne interné opatrenia na zastabilizovanie ekonomickej situácie VšZP do konca roka 2019. Opatrenia súvisia najmä s detailnejším reportingom a prognózovaním ekonomických výsledkov, ďalej s aplikáciou obozretného prístupu k navyšovaniu zmluvných objemov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako aj s prípravou návrhu revidovanej kontraktačnej politiky VšZP voči poskytovateľom, pri ktorých vnímame, že platby nie sú dostatočne podložené výkonmi. VšZP zároveň implementuje návrh úsporných opatrení hodnoty za peniaze na zvýšenie efektivity kľúčových procesov. V zmysle programu Hodnota za peniaze sa snažíme stabilizovať ekonomickú situáciu aj do budúcnosti – v rokoch 2019 – 2021 budeme optimalizovať nákup zdravotnej starostlivosti, intenzívnou revíznou činnosťou zdokonaľovať kontroly výdavkov na zdravotnú starostlivosť, zvyšovať produktivitu našich zamestnancov, konsolidovať sieť pobočiek a tiež racionalizovať ostatné prevádzkové aktivity.

Chceme byť poisťovňou, ktorá sa bude zodpovedne správať k zvereným financiám. Poisťovňou, ktorej prvoradým cieľom je investícia peňazí do uspokojenia potrieb našich poistencov.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.