Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Hlavnou odborníčkou pre revízne lekárstvo sa stala Darina Haščíková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne

29.09.2020

Na základe návrhu Slovenskej spoločnosti revízneho lekárstva bola ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčím bola za hlavného odborníka pre oblasť revízneho lekárstva rezortu zdravotníctva vymenovaná Darina Haščíková. Funkciu hlavných odborníkov vykonávajú vybraní odborníci, ktorí spĺňajú kritériá vysokej etickej a odbornej úrovne práce a spôsobilosti na vykonávanie organizačnej činnosti a sú bezúhonní. Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie hlavného odborníka v zdravotníckom povolaní lekár je získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore, najmenej 10 rokov praxe v príslušnom odbore.

„Vymenovanie doktorky Haščíkovej do funkcie hlavnej odborníčky pre revízne lekárstvo vnímam ako uznanie jej odbornosti, profesionality a bohatých skúseností v oblasti revízie. Zároveň je to aj veľká pocta pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu,“ povedal Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP.

Hlavní odborníci spolupracujú pri riešení organizačných a odborných problémov a v rámci svojej pôsobnosti sa podieľajú na vypracúvaní návrhov a na realizácii hlavných smerov rozvoja v príslušnom odbore, podieľajú sa na vypracúvaní podkladov na prebratie príslušných záväzných aktov Európskej únie do legislatívy Slovenskej republiky, na riešení a plnení úloh vyplývajúcich z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií, podieľajú sa na určovaní trendov v odbore racionálnej preskripcie a účelnej farmakoterapie, ako aj zásad racionálnej antibiotickej politiky vo svojom odbore, sú zodpovední za vypracovanie a sledovanie optimálnej siete starostlivosti v odbore a poskytovania starostlivosti v tejto sieti, navrhujú indikátory kvality na hodnotenie kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti a mnoho ďalších úloh.

„Nielen v medicíne platí, že pokora je najlepšou učiteľkou, pretože vám neustále pripomína, aké dôležité poslanie ste na seba zobrali. Pozíciu hlavnej odborníčky preto prijímam s veľkou pokorou a urobím všetko pre to, aby som prispela k rozvoju revízneho lekárstva na Slovensku,“ uviedla MUDr. Darina Haščíková, MPH, vedúca oddelenia metodiky zdravotných a revíznych činností VšZP.

Hlavní odborníci pre jednotlivé odbory tvoria lekárske grémium hlavných odborníkov, ktoré je poradným orgánom ministra. Ministerstvo zdravotníctva SR môže na návrh hlavných odborníkov ustanoviť poradné zbory ministerstva na komplexné riešenie problémov jednotlivých odborov.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.