Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Historický úspech VšZP: Od januára prejde najviac nových poistencov práve do najväčšej zdravotnej poisťovne

22.11.2021

Ide o najlepší výsledok VšZP od roku 2013, kedy na trhu zdravotného poistenia začali pôsobiť ďalšie dve súkromné poisťovne. Od januára 2022 bude mať najvyšší hrubý (54 794) a aj čistý (8 732) prírastok nových poistencov. Vedenie poisťovne tento prelomový úspech pripisuje predovšetkým systematickej práci a inováciám v oblasti starostlivosti o poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj zvýšeniu užitočnosti a dostupnosti svojho produktu Peňaženka zdravia a dobre nastavenej komunikácii, ktorá je pre úspech v dnešnom konkurenčnom prostredí nevyhnutná.

„Keď sme v máji 2020 prebrali  vedenie poisťovne, vedeli sme, že nás čaká extrémne ťažká cesta, a jedna z najväčších profesionálnych výziev v našich životoch. Postavili sme sa jej čelom a už dnes, po roku a pol, prišli hmatateľné výsledky a historický úspech štátnej organizácie v tvrdom konkurenčnom prostredí. Od januára 2022 sa o kvalite našich služieb presvedčí 54 794 nových poistencov, čo je najvyšší prírastok za uplynulých osem rokov,“ povedal generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko.

Novému manažmentu najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku sa už vlani, pár mesiacov po nástupe do vedenia spoločnosti, podarilo výrazne spomaliť dlhoročný masívny odliv poistencov. Tento pozitívny trend teraz vyústil do tohtoročné kladného salda + 8732 poistencov a najlepšieho výsledku spomedzi všetkých zdravotných poisťovní na trhu. VšZP zaznamenala najnižší úbytok poistencov v histórii, za posledných 5 rokov. Zároveň môžeme hovoriť o druhom najnižšom úbytku pri dosiahnutí plusového salda.   

„Tento výsledok nie je náhoda, ale dôsledok systematickej práce všetkých mojich kolegov a dobre nastavenej stratégie. Hneď na začiatku sme si jasne zadefinovali naše ciele a priority – skvalitniť existujúce služby a priniesť nové konkurencieschopné produkty, zlepšiť komunikáciu s poistencami, platiteľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a vybudovať tak modernú spoločnosť, ktorá bude efektívne hospodáriť s verejnými zdrojmi. Vedeli sme, že to jediná cesta, ako nielen zastaviť odliv poistencov, ale predovšetkým osloviť a získať nových,“ vysvetlil Strapko.

Digitalizácia a inovatívne riešenia

Za jeden z najvýraznejších faktorov aktuálneho úspechu považuje Strapko digitalizáciu a silný dôraz na inovácie. „Zavedenie tvárovej biometrie, biodynamický podpis, nové funkcie mobilnej aplikácie, modernejšia verzia elektronických služieb eRecept, digitálny preukaz poistenca, ale aj Covid osvedčenie EÚ, ktoré VšZP zaviedla ako prvá na Slovensku, zásadným spôsobom zmenili vnímanie našej spoločnosti poistencami. Priniesli úplne nový a efektívnejší spôsob komunikácie s nimi, zrýchlili a zjednodušili vybavovanie žiadostí a umožnili poistencom manažovať si zdravie na diaľku z pohodlia domova, čo je v aktuálnej situácii nielen príjemné, ale hlavne oveľa bezpečnejšie,“ povedal generálny riaditeľ VšZP.

Líder v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Popri technologických inováciách bol podľa Strapka kľúčovým dôraz na systematické rozširovanie počtu a zvyšovanie kvality služieb a celkové posilnenie pozície lídra v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. V počte poistencov, rozsahu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dostupnosti zdravotnej starostlivosti, v otázke prevencie, ale aj výške vynakladaných prostriedkov na jedného poistenca sme dlhodobo lídrom trhu. To z nás robí silného partnera, ktorý sa dokáže postarať aj o poistencov z najnákladnejších liečebných skupín. Preto je v našej starostlivosti najviac hemofilikov a až 70 % všetkých onkologických pacientov, ktorým zabezpečujeme nielen štandardne dostupnú, ale aj inovatívnu liečbu,“ povedal Richard Strapko.

Benefity a starostlivosť nad rámec zákona

Poisťovňa ponúka najviac preventívnych vyšetrení zameraných na sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov onkologických, kardiovaskulárnych a iných ochorení. „Dlhodobo sa venujeme edukácii verejnosti o dôležitosti prevencie, ktorá zachraňuje, skvalitňuje a predlžuje život. Preventívnych prehliadok sa zúčastňuje stále málo, len približne 11 % Slovákov. Okrem najširšej ponuky preventívnych vyšetrení, aj nad rámec zákona, preto motivujeme ľudí k zodpovednej starostlivosti o svoje zdravie aj prostredníctvom benefitov v Peňaženke zdravia. Hlavnou podmienkou na ich získanie je absolvovanie preventívnej prehliadky u všeobecného

lekára, zubára, gynekológa resp. urológa. Tento rok sme benefitný program zatraktívnili a v podobe zostavenia alternatívy Peňaženka zdravia MINI sme umožnili čerpať užitočné benefity všetkým poistencom, aj tým, ktorí si nedokázali vytvoriť skupinu v Peňaženke zdravia MAXI,“ dodáva Strapko, čím poukazuje na to, že produkt je flexibilný a poisťovňa ho mení, dopĺňa o nové benefity a zjednodušuje možnosť ich využitia aj niekoľkokrát v roku,  podľa potrieb poistencov.

Dôležitú úlohu zohrala podľa Strapka aj reklamná kampaň. „Chceli sme, aby naši poistenci cítili, že im okrem kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti dokážeme poskytnúť benefity komerčného typu a aj ich efektívne a kreatívne odkomunikovať. Zásadne sme zmenili pohľad na to, ako má vyzerať naša komunikácia. Reklamnou kampaňou sa nám podarilo podporiť obraz modernej rodinnej poisťovne využívajúcej najnovšie technológie na komunikáciu so svojimi poistencami, čo je presne v súlade s našou dlhodobou víziou,“ povedal Richard Strapko.

Modernizácia a digitalizácia služieb a skvalitňovanie starostlivosti o poistencov sú prioritou aj pre rok 2022. „Ďakujem našim doterajším aj novým poistencom za to, že sa môžeme starať o to najcennejšie, čo majú. Naďalej ich budeme presviedčať o tom, že ich zdravie je  v dobrých rukách. Som presvedčený, že najväčšia zdravotná poisťovňa dokáže na aktuálny úspech nadviazať ďalšími výsledkami a aktivitami, ktoré ocenia súčasní ale aj noví poistenci,“ dodal generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.