Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Dopravná zdravotná služba je pre poistencov VšZP od 1. 1. 2020 plne zabezpečená

31.12.2019

Zmenou legislatívy sa od 1. 6. 2019 zmenilo postavenie dopravnej zdravotnej služby. Poskytovatelia dopravnej zdravotnej služby môžu na základe doterajších oprávnení získaných do 31. 5. 2019 a zmlúv s poisťovňami vykonávať činnosť najneskôr do 31. 12. 2019. V záujme zabezpečenia kontinuity tohto druhu činnosti po 1. 1. 2020 už Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uzatvorila s väčšinou doterajších poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby zmluvy v zodpovedajúcom rozsahu a podmienok.

VšZP však upozorňuje, že nie všetci doterajší poskytovatelia dopravnej zdravotnej služby splnili k 1. 1. 2020 podmienky na výkon činnosti vyplývajúce z novej legislatívy. Z tohto dôvodu v spádových územiach, kde VšZP nemá k  1. 1. 2020 uzatvorenú zmluvu s doterajším poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby, tento druh činnosti zabezpečia spôsobilí poskytovatelia ambulantnej dopravnej služby v rámci dotknutého spádového územia. VšZP im na nevyhnutné obdobie uhradí v obvyklých cenách všetky náklady súvisiace s činnosťou ambulancií dopravnej zdravotnej služby tak, aby došlo k riadnemu kontinuálnemu poskytovaniu tohto druhu zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP. VšZP sa na tomto postupe dohodla so združeniami  poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby, ktoré za svojich členov vyjadrili pripravenosť poskytnúť súčinnosť.  

 V nasledujúcej tabuľke je prehľad poskytovateľov ambulancií dopravnej zdravotnej služby pre jednotlivé spádové územia. Priložená tabuľka má orientačnú, nie záväznú funkciu. Detailné rozdelenie spádového územia môže byť presnejšie špecifikované v príslušnej individuálne zmluve.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.