Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Do ukončenia výberového konania bude viesť VšZP generálny riaditeľ Vladimír Turček

06.04.2020

Minister zdravotníctva SR Marek Krajči vymenoval dňa 2. 4. 2020 na základe rozhodnutia jediného akcionára za nového predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., (VšZP) doterajšieho podpredsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Turčeka, PhD. Jeho mandát potrvá do oznámenia výsledku riadneho výberového konania, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR už vyhlásilo.

Ing. Vladimír Turček, PhD., má 41 rokov. Je absolventom  Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde na Fakulte medzinárodných vzťahov absolvoval  doktorandské štúdium. Vo VšZP pracuje od roku 2016. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia na rôznych postoch v oblasti manažmentu, ekonómie, finančníctva a energetiky.

Vladimír Turček prevzal vedúce pozície vo VšZP v čase, keď opatrenia súvisiace so zámerom obmedziť šírenie koronavírusu poznačili všetky oblasti fungovania spoločnosti a zásadným spôsobom ovplyvnili najmä systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane zdravotných poisťovní. „Museli sme sa pružne prispôsobiť potrebám, ktoré si pandémia vyžiadala. Napríklad novú legislatívu o odklade zdravotných odvodov, ktorá bola prijatá pred pár dňami, okamžite zavádzame do praxe, aby občania miernejšie pociťovali ekonomické dopady krízy,“ vysvetlil generálny riaditeľ VšZP Vladimír Turček. Dodal, že poisťovňa v súčasnosti intenzívne pracuje  na technickom riešení, ktoré umožní dotknutým osobám elektronicky požiadať o odklad úhrady preddavkov na poistné. Odklad splatnosti poistného sa týka poistného za marec, ktoré je splatné do 31. júla, a vzťahuje sa na zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Zamestnávateľ je však naďalej povinný odvádzať poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho za neho zamestnávateľ, v pôvodných termínoch splatnosti.

Odklad úhrady poistného bude mať za následok výpadok v príjmoch poisťovne, čo znásobí potrebu dofinancovania celého rezortu avizovanú Inštitútom zdravotnej politiky ešte pred vypuknutím koronakrízy. „O potrebe dofinancovania rezortu zdravotníctva dnes už asi nikto nepochybuje. My ju pociťujeme veľmi intenzívne, pretože práve na nás sa so svojimi požiadavkami obracajú lekári, nemocnice, pacienti. Samozrejme, robíme, čo je v našich silách, no v prvom rade sa musíme riadiť pokynmi ústredného krízového štábu a ministerstva zdravotníctva,“ dodal Vladimír Turček. Ako príklad uviedol pokračujúce rokovania s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s ktorými je potrebné dohodnúť si zmluvné podmienky na preklenutie súčasného obdobia poznačeného epidemiologickými opatreniami. „Môžem upokojiť našich poistencov, že u všetkých lekárov majú naďalej zabezpečený nárok na štandardnú zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznil generálny riaditeľ VšZP Vladimír Turček.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.