V prípade, že sa Vám tento email nezobrazuje správne, kliknite na HTML verziu.

Novinky

04/2018

Potvrdenie súhlasu

Potvrdenie súhlasu na zasielanie noviniek VšZP

Vážená klientka, vážený klient,
25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Aby sme Vám mohli naďalej posielať náš newsletter, potrebujeme Váš súhlas, že na zasielanie noviniek e-mailom (newsletter) môžeme spracúvať Váš osobný údaj, e-mailovú adresu.

Kliknutím na uvedený odkaz súhlasím s tým, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava („VšZP“), spracúvala moju e-mailovú adresu na marketingové účely. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov.

www.vszp.sk/newsletter


Poučenie o možnosti odvolania súhlasu:
Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Odvolanie súhlasu, vrátane všetkých informácií a oznámení podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.
Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný aj kliknutím na odkaz Odvolanie súhlasu, ktorý je súčasťou každého e-mailu (newslettera).

Uchádzame sa o Váš súhlas, pretože nám záleží na tom, aby ste mali včas všetky informácie, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť starostlivosť o Vaše zdravie. Ďakujeme.

www.facebook.com/VSZP.sk

epobocka

 

 

Upozornenie: Na tento e-mail, prosím, neodpovedajte, je generovaný automaticky.

Ak si neželáte dostávať novinky, kliknite na Odvolanie súhlasu

© 2006-2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa