V prípade, že sa Vám tento email nezobrazuje správne, kliknite na HTML verziu.

 

 

Novinky

 

 

Obnovenie súhlasu

 

Obnovenie súhlasu na zasielanie noviniek VšZP

Vážená klientka, vážený klient,
onedlho sa skončí platnosť súhlasu, ktorý ste udelili VšZP na zasielanie noviniek. Keďže nám záleží na tom, aby ste aj naďalej dostávali informácie, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť starostlivosť o Vaše zdravie, potrebujeme, aby ste si súhlas obnovili.

ODKAZ

Kliknutím na tento odkaz súhlasíte s tým, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, môže na marketingové účely spracúvať Vašu e-mailovú adresu. Tento súhlas udeľujete na obdobie 10 rokov a kedykoľvek ho môžete odvolať kliknutím na odkaz Odvolanie súhlasu, ktorý obsahuje každý e-mail s novinkami (newsletter).


Poučenie o možnosti odvolania súhlasu:
Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Odvolanie súhlasu, vrátane všetkých informácií a oznámení podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: Na tento e-mail, prosím, neodpovedajte, je generovaný automaticky.

 

 

© 2006-2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa