Newsletter - Január 2017


Nová výška preddavku na poistné
pre rok 2017

 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január 2017 je potrebné zaplatiť do 8. februára 2017.

Novú výšku preddavku na zdravotné poistenie oznámila VšZP samostatne zárobkovo činným osobám vo výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2015. V prípade, že sa u Vás zmenila niektorá z podmienok pre výpočet preddavku na zdravotné poistenie (napr. zmena sadzby poistného, vznik/zánik povinnosti štátu platiť poistné), je nutné preddavok na zdravotné poistenie prepočítať. Urobiť tak môžete prostredníctvom kalkulačky na výpočet preddavku na poistné na stránke www.vszp.sk alebo si ho môžete overiť prostredníctvom saldokonta na svojom konte na ePobočke.

Od januára 2017 sa mení aj minimálny preddavok na zdravotné poistenie. Minimálny preddavok pre samostatne zárobkovo činné osoby ako aj pre tzv. samoplatiteľov je v sume 61,81 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného je to suma 30,90 Eur).

Maximálny preddavok pre týchto platiteľov poistného nie je od 01.01.2017 určený. VšZP v týchto dňoch zasiela samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré mali vo výsledku ročného zúčtovania poistného preddavok na poistné upravený na maximálny preddavok, písomné oznámenie s novou výškou preddavku na poistné. Vypočítať si ho môžete aj prostredníctvom kalkulačky na výpočet preddavku na poistné na stránke www.vszp.sk alebo overiť prostredníctvom saldokonta na svojom konte na ePobočke.

Poistné je možné platiť buď bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky VšZP, poštovou poukážkou na účet príslušnej pobočky VšZP (poštové poukážky sú k dispozícii vo všetkých pobočkách a expozitúrach VšZP) alebo v hotovosti v príslušnej pobočke VšZP. Bližšie informácie k identifikátorom platby, ako aj zoznam príjmových účtov VšZP nájdete na stránke www.vszp.sk.

 

Upozornenie: tento e-mail je generovaný automaticky, neodpovedajte naň.
Pokiaľ si neželáte, aby sme Vám zasielali Newsletter, prosím kliknite na Odhlásiť
www.facebook.com/VSZP.sk
© 2006-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa

 VŽDY PRI VÁS