Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Informácia pre poistencov

Ak sa niektorí lekári rozhodnú nepodpísať dodatok, resp. zmluvu, VšZP odporúča poistencom nasledovný postup:

1.
Ak ochoriete alebo sa vám náhle zmení zdravotný stav a navštívite nezmluvného lekára, neplaťte za vyšetrenie, ani za vypísanie receptu u nezmluvného všeobecného lekára,

 • za výdaj lieku v lekárni,
 • za  laboratórne a iné vyšetrenia, ktoré predpíše nezmluvný všeobecný lekár,
 • za vyšetrenie u lekára špecialistu, na ktoré Vás poslal nezmluvný všeobecný lekár,

pretože ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť a VšZP túto neodkladnú zdravotnú starostlivosť všeobecným lekárom, lekárom špecialistom, lekárňam aj pracoviskám, ktoré vykonávajú laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, uhradí v celom rozsahu.

2.
Ak ochoriete alebo sa vám náhle zmení zdravotný stav a navštívite nezmluvného lekára, ktorému za ošetrenie zaplatíte, tak VšZP vám úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť preplatí v plnej výške na základe vypísanej žiadosti s priloženým originálom dokladu o zaplatení od lekára alebo lekárne. Úhradu vám preplatíme zaslaním na účet do 15 dní od podania žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Žiadosť nájdete aj v pobočkách VšZP.

3.
Poistenec má tiež možnosť ísť na vyšetrenie alebo si dať predpísať recept priamo do nemocnice na pohotovosť. VšZP má prísľub zástupcov nemocníc, že v prípade potreby môžu ísť poistenci na vyšetrenie aj priamo do nemocnice. Poplatok za návštevu pohotovosti vám VšZP preplatí.

4.
Poistencovi, ktorého by v niektorej ambulancii odmietli ošetriť, odporúčame, aby sa obrátil priamo na pobočku VšZP, alebo navštívil zmluvného lekára VšZP. Aktuálny zoznam všetkých zmluvných lekárov je zverejnený na stránke a poistenci ho nájdu aj vo všetkých pobočkách poisťovne, prípadne môžu zavolať do call centra 0850 003 003.
 

Úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý bol do 30. 11. 2018 v zmluvnom vzťahu s VšZP

1.
VšZP bude od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti hradiť na základe verejného prísľubu:

V segmente všeobecná ambulantná starostlivosť:

 • Neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. - ÁNO
 • Ostatné zdravotné výkony - ÁNO
 • Kapitáciu - ÁNO

V segmente špecializovaná ambulantná starostlivosť:

 • Neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. - ÁNO
 • Ostatné zdravotné výkony - ÁNO

2.
VšZP od 01. 01. 2019 nezmluvným PZS bude hradiť, ak nebude prijaté iné riešenie:

V segmente všeobecná ambulantná starostlivosť:

 • Neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. - ÁNO
 • Ostatné zdravotné výkony - NIE
 • Kapitáciu - NIE

V segmente špecializovaná ambulantná starostlivosť:

 • Neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. - ÁNO
 • Ostatné zdravotné výkony - NIE 

Platná legislatíva

Menný zoznam kontaktných zamestnancov na krajských pobočkách 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.