Vitamínový balíček pre darcov krvi

Jednorazoví darcovia krvi

Poistenci VšZP, ktorí bezplatne darovali krv na ktoromkoľvek odbernom mieste, majú nárok na jedno balenie multivitamínového doplnku, ktorý prispeje k rýchlejšej regenerácii organizmu po odbere krvi.

Každý poistenec má nárok na 1 balenie multivitamínového doplnku za 1 odber. 1 odber znamená odber plnej krvi, krvnej plazmy alebo krvných doštičiek. Multivitamínový doplnok si darca krvi môže vyzdvihnúť najneskôr 6 mesiacov po odbere.

Podmienky pre získanie multivitamínového doplnku:

  • Darca krvi je v čase odberu poistencom VšZP.
  • Darca krvi predloží preukaz darcu krvi s potvrdením o odbere, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov.
  • Existencia konta a aktívnej eSlužby Poistenec v ePobočke alebo Mobilnej aplikácii VšZP (ďalej len „mobilná aplikácia“).

Postup pre získanie multivitamínového doplnku:

  • Darca krvi si zaregistruje odber (nie starší ako 6 mesiacov) v mobilnej aplikácií VšZP alebo v ePobočke v sekcii Som darca krvi alebo sa preukáže dokladom o darovaní priamo na pobočke VšZP
  • Darca krvi po overení v mobilnej aplikácii alebo ePobočke dostane notifikáciu na vyzdvihnutie balenia multivitamínového doplnku na pobočke VšZP. Pri osobnom overení na pobočke získa darca krvi multivitamínový doplnok priamo na mieste.

Pravidelní darcovia krvi ocenení plaketou alebo medailou

Viacnásobným darcom krvi, ktorých si nesmierne vážime, venujeme balíček vitamínov na podporu zdravia.

Držitelia bronzovej, striebornej, zlatej a diamantovej plakety J. Janského a medaily J. Kňazovického si toto poďakovanie môžu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek našej pobočke.

Podmienky pre získanie vitamínového balíčka:

  • Ocenený darca krvi je poistencom VšZP (v čase získania ocenenia).
  • Potvrdenie o udelení ocenenia nie staršie ako 1 rok (ocenený darca bol v čase udelenia ocenenia poistencom VšZP).
  • Existencia konta a aktívnej eSlužby poistenec v ePobočke alebo mobilnej aplikácii.

Postup pre získanie vitamínového balíčka:

  • Ocenený darca zaregistruje potvrdenie o udelení ocenenia nie staršieho ako 1 rok v mobilnej aplikácii alebo ePobočke v sekcii Som darca krvi alebo sa preukáže ocenením priamo na pobočke VšZP.
  • Ocenený darca po overení v mobilnej aplikácii alebo ePobočke dostane notifikáciu na vyzdvihnutie vitamínového balíčku na pobočke VšZP. Pri osobnom overení na pobočke získa darca krvi multivitamínový doplnok priamo na mieste.

Pravidlá používania mobilnej aplikácie a ePobočky

V mobilnej aplikácií VšZP a ePobočke sa nachádza sekcia „Som darca krvi“ určená všetkým darcom krvi. Sekcia slúži na registráciu darovaní, ocenení a informáciu o nároku na poďakovanie za darovanie alebo ocenenie vo forme vitamínových doplnkov.

Podmienkou je registrácia darcu, ktorej súčasťou je priloženie fotografie Preukazu darcu krvi a darovania, prípadne ocenenia. Tým sa vytvorí v aplikácií karta darcu. Následne je možné v aplikácií pridávať vždy nový odber a ocenenie, za ktoré má darca nárok na poďakovanie.

Príklad prílohy Preukazu darcu krvi:

Príklad prílohy darovania, resp. odberu:

Príklady príloh ocenenia: Printscreen z aplikácie NTS:

Foto ocenenia:

 


Klient bude formou notifikácií informovaný o stave registrácie darovania alebo ocenenia, o výsledku kontroly darovania a o príprave poďakovania za darovanie.

Klient má v mobilnej aplikácii a ePobočke možnosť výberu pobočky VšZP, na ktorej si prevezme poďakovanie vo forme vitamínového doplnku.

Zobraziť zoznam benefitov