Kontaktný formulár

Ak nám chcete poslať správu, vyplňte potrebné údaje vo formulári. V prípade, že požadujete odpoveď od príjemcu, zadajte Vašu e-mail adresu. Ak máte záujem o komplexnú informáciu o Vašom zdravotnom poistení, odporúčame Vám uviesť Vaše identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, ČOP alebo preukazu poistenca).

Po overení správnosti údajov stlačte tlačítko Odoslať a čakajte na potvrdenie správnosti prenosu údajov.

VšZP si vyhradzuje právo rozhodnúť o zverejnení otázok a odpovedí v Poradni, ktoré sú najaktuálnejšie a najčastejšie, samozrejme pri dodržaní anonymity pisateľov.

Na otázky s nepresnou adresou a na anonymnú poštu si vyhradzujeme právo neodpovedať. Skontrolujte svoju uvedenú e-mailovú adresu, nakoľko sa mnohé odpovede vracajú kvôli chybám a nepresnostiam v adrese.


Poučenie:
Všetky informácie a oznámenia podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vrátane formuláru na odvolanie súhlasu, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.

Pokiaľ máte záujem získať požadovanú informáciu čo najskôr, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle call centra 0850 003 003 (pre volanie zo zahraničia použite telefónne číslo +421220817003), kde Vám radi odpovieme počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 hodiny. Po tomto čase môžete zanechať odkaz s Vašou otázkou a kontaktom na Vás. Pracovníci call centra Vám spätne zavolajú.

Zobraziť zoznam benefitov