Vyplňte nasledovné údaje:
Mesiac a rok, za ktorý sa uplatňuje OP (napr. 01 2015)
Celková výška príjmu
Celková výška príjmu pre uplatnenie OP
Počet dní zamestnania v mesiaci
Výška OP
Vysvetlenie: Pre odpočítateľnú položku je použitá skratka OP.